Τουρκοκυπριακό καφενείο της Λεμεσού (γύρω στα 1915-1925). Ταβλαδόροι, πωλητής ‘κουλλουρκών’ καθώς και αγρότες ...
Load More